door harohnny

Harohnny’s 30 Days Song Challenge – Part IV – By Aïda G

Day 04 – A song that makes you sad – Metallica – Fade to Black

Dubbel. Moeilijk eigenlijk. De kans dat mijn brein zich zou vullen met een snuifje tristesse wanneer ik – zoals nu – met B(B) zittend op een terrasje onder de blakende zon, naar een ‘sadmaker’ luisterend, is reëel.  Muziek is ontstaan door gevoelens, emoties, door indrukken opgeraapt uit het eigen leven. Klopt. Stimmt. Totally correct. Muziek is sterk. Muziek heeft macht. Muziek kan als een pleister op de wonde zijn. Doch kunnen melodieën vervuld van melancholie, pijn en dood ook de immers diep in mezelf bestaande smart intensiveren. Fade To Black. Een nummer uit midden de jaren ’80. Waarbij zelfmoord de enige uitweg lijkt. Gemoedsniveau daalt . Maar een héél klein beetje. Maar het daalt. Kracht van de muziek: check.

‘Death greets me warm – now I will just say goodbye…’

Andere ‘Sadmakers’ [af te raden bij emotionele onstabiliteit]:

The Clash – The Cheat Card

Nick Drake – Way to Blue

Next: Day 05 – A song that reminds you of someone [Godweet wat we hier nog te weten gaan komen..]